Wanneer bent u definitief eigenaar van een huis?


Niet op het moment dat u denkt!!

Het lijkt nogal vanzelfsprekend dat het huis dat u gekocht heeft ook uw eigendom wordt.

Dat is het echter niet. Het kan best zijn dat de verkoper niet bevoegd was om zijn of haar huis te verkopen. Dat zal zo’n vaart niet lopen? Toch wel. Daarom wordt er een heel nauwkeurige procedure gevolgd tussen koopovereenkomst en eigendomsoverdracht in de notariële akte. Haken en ogen.

Om u ervan te verzekeren dat u ook daadwerkelijk eigenaar bent, heeft de notaris een wettelijke plicht om gedegen onderzoek te doen naar alle juridische aspecten van het door u gekochte huis, de grond waar het huis op staat en de bevoegdheid van de verkopende partij. Daarnaast heeft de notaris tot taak gekregen om ontvangst en uitbetaling van de (ver)koopsom te garanderen.

Op basis van de koopakte gaat de notaris na of de verkoper ook in de registers van het Kadaster als eigenaar staat ingeschreven en of er bepaalde lasten op het huis en perceel rusten, bijvoorbeeld een recht van overpad voor de buurman. Ook moet de notaris zich er van overtuigen dat er een bankgarantie of waarborgsom door de koper is geregeld en dat uiteindelijk ook de koopsom op zijn derdengeldenrekening binnenkomt. Verder gaat de notaris na of koper of verkoper niet onder curatele staan, of aantekeningen hebben in andere registers. Pas als zeker is dat aan alle financiële en juridische eisen is voldaan, kan worden overgegaan tot de juridische overdracht van het huis in de leveringsakte.

Daarmee bent u er echter nog steeds niet. Direct na het tekenen van de akte is de notaris verplicht om afsluitend onderzoek te doen, de narecherche. Een afschrift van de akte moet door de notaris ter inschrijving worden aangeboden aan het Kadaster. De eerste werkdag na datum en tijdstip van inschrijving ontvangst van een bewijs van inschrijving moet de notaris narecherche doen bij het Kadaster onder meer over de koop, mogelijk beperkte rechten, andere leveringen, beslag mogelijk andere inschrijvingen en nog te realiseren doorhaling van hypotheken. Dat is ook het moment dat de notaris nogmaals moet controleren of koper of verkoper intussen onder curatele is gesteld of failliet is verklaard.

Pas op dat moment mag de koopsom aan de verkoper worden uitbetaald. Daarna mag de koper zich definitief eigenaar van het nieuwe huis noemen.Featured Posts