VERHUUR KORTER DAN 2 JAAR

Zorg voor een correcte aanzegging

Nog steeds worden er veel woningen voor korte tijd, maximaal twee jaar, verhuurd. Het huurcontract loopt dan ‘vanzelf’ af, maar dit moet door de verhuurder wel worden aangezegd. Waar moet de verhuurder dan rekening mee houden?

Zo moet het. Normaal gesproken is een huuropzegging slechts rechtsgeldig als deze aangetekend is verzonden, zodat de verhuurder kan bewijzen dat de huurovereenkomst op de juiste wijze is opgezegd. Bovendien moet de verhuurder een rechterlijke bevestiging van de opzegging vragen en voldoen aan opzeggronden.


Doorstroming huurmarkt


Tijdelijke verhuur. Per 1 juli 2016 geldt de Wet doorstroming huurmarkt 2015. Sindsdien is het mogelijk om voor max. twee jaar tijdelijk te verhuren, waarbij de huurder geen huurbescherming heeft.

De regels zijn soepel. De aanzegging bij het einde van het huurcontract is vormvrij. Het contract hoeft niet aangetekend te worden opgezegd, het mag ook per brief en zelfs per e-mail. Dit maakt het voor de verhuurder een stuk makkelijker. Maar wat als de huurder ontkent de e-mail met de aanzegging te hebben ontvangen? Of als hij zegt de aanzegbrief niet te hebben ontvangen?


Zelf regelen

Sommige huurders proberen toch huurbescherming te creëren, ook al heeft men bewust gekozen voor een tijdelijk huurcontract van maximaal twee jaar. Onze tips voor de verhuurder.

adviseer de verhuurder daar rekening mee te houden en voor de zekerheid de opzeggingsbrief aangetekend te versturen. Zo is er bewijs;aangetekend mailen kan ook. Dat is goedkoper dan per aangetekende post versturen;vraag per e-mail een bevestiging dat de huurder het gelezen heeft of zorg dat de huurder een reply stuurt op het e-mailbericht. Zo weet de verhuurder zeker dat de aanzegging door de huurder is ontvangen;stuur alsnog een aangetekende brief als de huurder niet op het e-mailbericht reageert;verstuur de (eerste) aanzegging op tijd, zodat er nog tijd is om eventueel de aangetekende brief tijdig te versturen.


Vergeet de aanzegging niet!


Op tijd! De aanzegging moet uiterlijk één maand voor afloop van de huurtermijn aan de huurder worden verstuurd, maar niet eerder dan drie maanden ervoor. Let op. Als de verhuurder de aanzegging vergeet, dan wordt de huurovereenkomst na de afgesproken termijn automatisch voor onbepaalde tijd verlengd. Op dat moment heeft de huurder weer volledige huurbescherming. Houd hier rekening mee.


Wat rechters zeggen. In een rechtszaak voor de Rechtbank Zeeland-West-Brabant was de aanzegging eerst te vroeg en toen te laat (ECLI:NL:RBZWB:2018:332). Als het niet duidelijk is, krijgt de huurder huurbescherming. De Rechtbank Midden-Nederland besliste enige tijd geleden (ECLI:NL:RBMNE:2017:4759) dat de huurder de e-mail met aanzegging van het einde van de huur ontvangen moet hebben. Tip.  Zorg dat de verhuurder dit kan aantonen als de huurder ontkent.Conclusie. De verhuurder moet goed opletten bij een huurcontract van maximaal twee jaar. Zorg dat de termijn niet wordt overschreden, neem de juiste opzegtermijn in acht en zeg op tijd het einde van de huur aan. Zorg dat er bewijs is dat de aanzegging de huurder heeft bereikt. Zo voorkomt u een beroep op huurbescherming.

Adviseer de verhuurder die woonruimte voor korte tijd heeft verhuurd, op tijd aan te zeggen (min. een maand en max. drie maanden voor het einde). Zorg dat de verhuurder kan bewijzen dat de huurder de aanzegging heeft ontvangen. Zo voorkomt hij dat het huurcontract voor onbepaalde tijd wordt voortgezet.

Featured Posts