Verhuur en wiet

wietkwekerij in uw pand, wat met de meterkast?


Het komt steeds vaker voor dat een huurder een wietkwekerij of drugslab inricht. De politie neemt dan die zaken mee die verband houden met het delict en laat het pand vaak beschadigd achter. Wat als de meterkast beschadigd is?


Nieuwe stroomaansluiting

Verhuurbaar maken. Als u het pand w

eer bruikbaar wilt maken, moet er vaak een volledig nieuwe stroomaansluiting gerealiseerd worden. Er is immers vaak gesjoemeld met de meterkast of er is ergens stroom afgetapt. De oude voorziening is dan niet meer bruikbaar en/of niet meer veilig. De installatie is in twee opzichten niet veilig: er kan brand ontstaan of er kan opnieuw stroom worden afgetapt.


Problemen voorkomen. Om gevaarlijke situaties te voorkomen loopt de energiemaatschappij alles na en zorgt ervoor dat de stroomvoorziening weer voldoet aan de veiligheidseisen Maar wie draait er op voor die kosten? Vaak is de eigenaar de klos en is verhaal op de huurder onmogelijk.


Huurder of ... Een belangrijk onderscheid dat gemaakt moet worden, is of de huurder zelf een overeenkomst met de energieleverancier heeft gesloten of dat u dit als eigenaar heeft gedaan en de energielasten aan de huurder doorberekent.


Wie sluit energiecontract?

Dat loopt in de papieren ... Indien u als verhuurder zelf een contract met de energieleverancier heeft gesloten, kunt u voor zeer hoge kosten komen te staan. Vaak zal de energierekening in korte tijd enorm opgelopen zijn. De energiemaatschappij zal alle verbruikte stroom bij u in rekening brengen.


Verbruik verhalen?

U kunt de energierekening proberen te verhalen op de huurder, maar die is vaak onvindbaar (of gearresteerd). In de meeste gevallen zal de huurder geen verhaal bieden en dan bent u als contractant gehouden de hoge energierekening te betalen. Hoe voorkomt u dat?


Laat huurder contracteren.

Zorg altijd dat de huurder zelf een overeenkomst met de energieleverancier sluit. Laat dit niet via de huurovereenkomst lopen, want dan bent u de contractspartij. Verhuurt u meerdere woningen in één pand, investeer dan in aparte meters in plaats van de energiekosten naar rato over de huurders te verdelen.


Toch kosten als huurder contracteert?

Ook als de huurder rechtstreeks een overeenkomst met de energieleverancier heeft, kunt u te maken krijgen met extra kosten. Weliswaar hoeft u de energierekening niet te voldoen, maar u zit wel opgescheept met schade aan de meterkast.


Stroom afgesloten.

De energieleveranciers zetten de stroomtoevoer stil na het ontdekken van een drugslab of een wietplantage. Pas als de gehele stroomvoorziening weer aan de eisen voldoet, kunt u een nieuwe stroomaansluiting aanvragen. U bent dus als eigenaar de klos. Als u het pand weer bruikbaar wilt maken, zult u moeten investeren in een nieuwe stroomvoorziening en vaak in een nieuwe meterkast of energiemeter.


Hogere tarieven.

Daarnaast gelden er vaak speciale hogere tarieven voor een nieuwe aansluiting als er gesjoemeld is met de stroom. Bijna alle energiemaatschappijen rekenen forse bedragen voor een nieuwe stroomvoorziening. U kunt dit natuurlijk laten regelen door de nieuwe huurder, maar die wil deze kosten vaak niet betalen, want die heeft deze ellende niet veroorzaakt. En als eigenaar/verhuurder bent u verplicht een pand met stroomvoorziening te leveren.Featured Posts