Vergunning bij de Buren 2


Kijk gerust even naar deze informatie van de Rijksoverheid. Handig en interessant voor als u vragen heeft over een vergunning bij uw buren m.b.t perceels- of erfafscheidingen. 

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/brochures/2010/07/20/erf-en-perceelafscheidingen/infoblad-erf-en-perceelafscheidingen-26-7.pdf 


Featured Posts