Update afschaffing fiscale aftrek voor monumenteigenaren


Als het wetsvoorstel ook door de Eerste Kamer wordt goedgekeurd in december, dan stopt de fiscale regeling voor rijksmonumenteigenaren. Als er aan de regeling niets meer verandert dan betekent dit het volgende voor rijksmonumenteigenaren:

  • Alle uitgevoerde en betaalde onderhoudskosten die een rijksmonumenteigenaar maakt in 2018 komen nog in aanmerking voor fiscale aftrek. De onderhoudskosten in 2019 niet meer.

  • De grondslag van de laagrentende lening bij het Restauratiefonds kan een eigenaar tot en met 31 december 2018 bij Belastingdienst Bureau Monumentenpanden laten vastleggen. Het ministerie van OCW heeft het Restauratiefonds gevraagd om het proces van vaststellen van de grondslag van de lening vanaf 1 januari 2019 te organiseren.

  • Alle rijksmonumenteigenaren die gebruik maken van een laagrentende lening van het Restauratiefonds kunnen het hele jaar door deze lening aanvragen. De hoogte van de lening (met een maximum van in beginsel € 300.000) bedraagt vanaf 1 januari 2019 100% van de instandhoudingskosten (onderhoud en restauratie), conform de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten. De eigenaar heeft hiermee de zekerheid van een financiering voor zijn plannen. Bovendien leent een eigenaar-bewoner tegen 1% rente, 10 jaar vast.

  • De nieuwe subsidieregeling, als alternatief voor de monumentenaftrek, gaat in per 1 januari 2019. Zoals het er nu uitziet is de regeling voor particuliere eigenaren van een rijksmonument met een woonfunctie beschikbaar. Per 1 januari 2019 kunnen deze eigenaren achteraf een subsidie aanvragen van 38% van de instandhoudingskosten conform de Leidraad subsidiabele instandhoudingskosten. Na afronding van de werkzaamheden kan een eigenaar over de kosten in 2019 een subsidieaanvraag indienen in de periode van 1 maart t/m 30 april in 2020. Aanvragen met kosten boven de € 70.000,- dienen onderbouwd te zijn met een adequaat inspectierapport van de technische en fysieke staat van het rijksmonument. Binnen 13 weken na de aanvraagperiode wordt bekend of de aanvraag wordt gehonoreerd en voor welk bedrag. De subsidies worden aangevraagd bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed die de beoordeling en toewijzing doet.

  • Wanneer een eigenaar voor de subsidie in aanmerking wil komen, dan kan hij vooraf, voor dezelfde werkzaamheden waarvoor de subsidie wordt aangevraagd, geen laagrentende lening bij het Restauratiefonds aanvragen. Er is geen combinatie van een laagrentende lening en subsidie mogelijk voor dezelfde werkzaamheden. Een eigenaar maakt een keuze tussen laagrentend lenen (vooraf) of subsidie (achteraf).

Met vriendelijke groet, Leon Quaden.

Quaden Makelaars & Marketeers

046-3020030

www.quadenmakelaars.nlFeatured Posts