Tijdelijk verhuren eenvoudiger


Per 1 juli 2016 is het eenvoudiger geworden om een woonruimte voor bepaalde tijd te verhuren. Wij zetten de belangrijkste wijzigingen nog even op een rijtje.

Huurbescherming. Volgens het tot 1 juli 2016 geldende recht eindigt een huurcontract van woonruimte niet automatisch, ook niet als de huur voor bepaalde tijd is aangegaan. De verhuurder moet te allen tijde opzeggen. Een huurcontract voor bepaalde tijd kan alleen maar opgezegd worden als de verhuurder dan wel de vorige bewoner de woning zelf wil gaan betrekken of op basis van andere wettelijke opzeggingsgronden.

Niet langer dan twee jaar. De wet (artikel 7:271 BW) wordt per 1 juli 2016 gewijzigd, met dien verstande dat een huurovereenkomst met betrekking tot zelfstandige woonruimte die niet langer dan twee jaar duurt, automatisch kan eindigen. Deze regeling geldt ook ten aanzien van de huur van onzelfstandige woonruimte die niet langer dan vijf jaar duurt.

Waarschuwingsplicht verhuurder. De huur eindigt dan voor dergelijke tijdelijke huurcontracten automatisch mits de verhuurder niet eerder dan drie maanden maar uiterlijk een maand voordat die bepaalde tijd is verstreken, de huurder schriftelijk informeert over de beëindiging. Let op. Als de verhuurder dat verzuimt, wordt de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd voortgezet.

Tussentijds opzeggen door huurder. De huurder kan een dergelijk ‘kortetermijncontract’ wel tussentijds opzeggen.

Slechts eenmaal. Partijen kunnen slechts één keer gebruikmaken van een automatische beëindiging. Als dus woonruimte wordt verhuurd voor de duur van zes maanden, dan eindigt deze automatisch (mits de verhuurder voldoet aan zijn waarschuwingsplicht). Partijen kunnen niet vervolgens een nieuw huurcontract aangaan voor bepaalde tijd, bijvoorbeeld voor 18 maanden. De voortzetting geldt dan als een huurcontract voor onbepaalde tijd.Featured Posts