Slapende VVESlapende VvE

Een Vereniging van Eigenaars (VvE) 'slaapt' als er bijvoorbeeld niet wordt vergaderd, geen geld in het reservefonds wordt gestopt, geen collectieve opstalverzekering aanwezig is en de VvE niet bij de Kamer van Koophandel is ingeschreven.

Bij een slapende VvE wordt er vaak weinig of geen onderhoud aan het appartement gepleegd. Is het dak bijvoorbeeld lek? Dan moet er ineens een groot bedrag op tafel komen, omdat er nooit geld opzij is gezet. Zodra het 'wetsvoorstel verbetering functioneren verenigingen van eigenaars' in werking treedt, moet de VvE verplicht reserveren in een reservefonds.

Slapende VvE activeren

Een actieve VvE is goed voor de waarde van een appartement. De VvE wakker schudden? Gebruik het volgende stappenplan:

1. Verzamel informatie over de VvE

Zoek de volgende papieren bij elkaar. Wanneer u geen idee heeft waar de splitsingsakte, het splitsingsreglement en de splitsingstekening zijn, kunt u deze opvragen bij het Kadaster.

 • De splitsingsakte

 • Het splitsingsreglement

 • Indien van toepassing het huishoudelijk reglement

 • Contracten die de VvE al heeft afgesloten

 • Een overzicht van de financiën

2. Maak een actieplan

Neem in een actieplan de volgende punten op:

 • Het bestuur benoemen

 • Een voorzitter benoemen

 • Leden van de kascommissie benoemen

 • Gemeenschappelijke verzekeringen afsluiten

 • De VvE inschrijven bij de Kamer van Koophandel

 • Een zakelijke rekening openen op naam van de VvE

3. Neem contact op met mede-eigenaren

Bespreek het idee om de VvE wakker te schudden met een paar bewoners voordat u alle eigenaren inlicht. Het kan zijn dat uw plan zich zo vanzelf verspreidt door mond-tot-mondreclame. Onderneem daarna het volgende:

 • Stel een agenda op voor een vergadering. Zet hierop wat u wilt bespreken (actieplan) en verstuur deze minstens twee weken van tevoren.

 • Nodig de bewoners uit voor de vergadering.

4. Plan twee vergaderingen

 • In de eerste vergadering licht u de voorstellen die op de agenda staan toe.

 • Tijdens de tweede vergadering besluit de VvE over de onderwerpen die eerder zijn besproken.

 • Maak notulen van de vergadering, of laat dit doen. Alle mede-eigenaren (ook zij die niet bij de vergadering aanwezig zijn) krijgen deze notulen.

5. Houd de VvE wakker

 • Vergader minimaal één keer per jaar.

 • Bespreek in ieder geval de begroting voor het komende jaar.

 • Het bestuur moet verantwoording afleggen over het gevoerde financiële beleid van het afgelopen jaar.


Featured Posts