Schriftelijkheidsvereiste


Handgeschreven kladje voldoende?

Twee zwagers ondertekenden samen een handgeschreven stuk met als kopje ‘koopovereenkomst’. Was dit inderdaad een schriftelijk koopcontract?

Verkoop woning, schriftelijkheidsvereiste. De wet zegt (art. 7:2 BW) dat de koop van een woning door een consument-koper schriftelijk moet worden aangegaan. Als partijen een mondelinge overeenkomst sluiten, komt er dus geen koop tot stand. Wat speelde er onlangs bij de rechter?

Kort briefje. Twee zwagers, Vincent en Kevin, hadden al diverse keren gesproken over de verkoop van het huis van Vincent aan Kevin. Op een gegeven moment waren ze eruit. De koopprijs werd vastgesteld op € 160.000,-. De koop moest natuurlijk wel worden vastgelegd. De zus van Kevin stelde een kort briefje op en zette daar keurig ‘koopovereenkomst’ boven. Beide partijen werden genoemd en natuurlijk de koopprijs. Vincent en Kevin zetten er allebei hun handtekening onder en klaar was Kees. Kevin wilde er zo snel mogelijk in. Hij liet een batterij klussers aanrukken die voortvarend aan de slag gingen, de sloten werden onder andere vervangen. Toen het huis af was, ging Kevin er vervolgens in wonen. Naar de notaris waren de heren echter nog niet geweest ...

Wegwezen graag! Op een gegeven moment heeft Vincent er genoeg van. Hij stuurt Kevin een e-mail, waarin hij hem vraagt de woning te verlaten en al zijn spullen weg te halen. Kevin reageert daar niet op. Vincent besluit daarop naar de rechter te stappen om ontruiming van de woning te eisen. Vincent stelt dat er, ondanks het ondertekende kladje, geen sprake is van een schriftelijke koopovereenkomst.

Essentialia ontbreken. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 21.06.2018 (GHSHE:2018:2686) , is van mening dat het kladje niet als een schriftelijke koopovereenkomst kan worden aangemerkt, vooral omdat:

  • de woning in het stuk helemaal niet wordt vermeld;

  • er niet is opgenomen wie de overdrachtskosten moet betalen;

  • er niet is vermeld op welke datum de woning zal worden overgedragen en de koopsom moet worden betaald.

Dit zijn de essentialia van een koopovereenkomst en juist die moeten schriftelijk worden vastgelegd. Er is dus geen schriftelijk koopcontract.Featured Posts