Recht op ongehinderde lichtinval?


Een erfdienstbaarheid van licht geeft recht op lichtinval. Maar wat betekent dat nu eigenlijk? De Hoge Raad liet zich hier onlangs over uit. Wat speelde er?

Erfdienstbaarheid van licht. Bij een erfdienstbaarheid van licht moet de eigenaar van het dienende erf licht toelaten tot het heersende erf. Maar betekent dit nu voor de eigenaar van het dienende erf dat hij geen bouwwerkzaamheden mag uitvoeren die de lichtinval (in bepaalde mate) belemmeren?

Omschrijving in vestigingsakte.


Op grond van de huidige wet (a)wordt de inhoud van een erfdienstbaarheid bepaald door de tekst in de vestigingsakte. De (nadere) voorwaarden van de erfdienstbaarheid blijken dus uit deze akte. Als de eigenaar van het heersende erf aanspraak wil maken op een bepaalde mate van lichtinval, moet dit dus in beginsel worden beschreven en/of moet er een bepaald bouwverbod zijn opgenomen in de vestigingsakte. Let op. Dit geldt niet voor oude erfdienstbaarheden die voor 1992 zijn gevestigd.

Kijk ook naar oude wetgeving!

Onlangs heeft de Hoge Raad, 08.09.2017 (HR:2017:2277) , erop gewezen dat bij de uitleg van een oude erfdienstbaarheid, ook de destijds geldende wettelijke bepalingen van belang zijn. Anders dan de huidige wet kende het oud Burgerlijk Wetboek een bijzondere erfdienstbaarheid van licht. Aangezien deze oude wet wel een omschrijving geeft van deze specifieke erfdienstbaarheid, kon in de vestigingsakte worden volstaan met het enkel opnemen van de wettelijke benaming daarvan. Let op. Het nieuw Burgerlijk Wetboek werd in 1992 van kracht. Erfdienstbaarheden van licht die na die datum zijn gevestigd, moeten in de vestigingsakte dus wel nader worden omschreven.

Ongehinderde lichtinval?

Voor de inhoud van een erfdienstbaarheid van licht die voor 1992 is gevestigd, moet worden gekeken naar de tekst van het oude artikel en de rechtspraak daarover. Hieruit volgt dat de erfdienstbaarheid van licht verbiedt om iets op het erf te doen dat de lichtinval voor het heersende erf vermindert. Zodra het plaatsen van een bouwwerk op het dienende erf de lichtinval belemmert, is een dergelijke activiteit voor de eigenaar van het dienende erf dus verboden.

Bij een oude erfdienstbaarheid heeft de eigenaar van het heersende erf recht op ongehinderde lichtinval. Dit kan de bouwmogelijkheden voor het dienende erf beperken.

https://cassatieblog.nl/proces-en-beslagrecht/erfdienstbaarheid-van-licht-geeft-beginsel-aanspraak-op-onbelemmerde-lichtinval/


Featured Posts