Opletten bij overbruggingshypotheek

Als op de datum van overdracht van een woning bij de notaris blijkt dat er (kortgeleden) een overbruggingshypotheek op deze woning is gevestigd, kan dit de overdracht in gevaar brengen. Hoe zit dat? Waar moet u op letten?


De rol van de notaris

Eerste recherche. Zodra er een koopovereenkomst voor een woning bij de notaris binnenkomt, maakt hij een dossier aan. Op dat moment worden voor het eerst kadastrale inzages gedaan op het verkochte. Daaruit blijkt onder meer of en zo ja, hoeveel hypotheekrechten er op de verkochte woning zijn gevestigd. De notaris dient een verzoek in om de gevestigde hypotheekrechten door te halen.

Herrecherche. Daarna wordt er op de dag van levering van de woning nog een zogenaamde ‘herrecherche’ gedaan. De notaris controleert niet dagelijks op overbruggingshypotheken. Uit deze herrecherche kan blijken dat er een overbruggingshypotheek op de over te dragen woning is gevestigd nadat de notaris zijn (eerste) kadastrale recherche heeft gedaan.


Geplande levering in gevaar. Deze overbruggingshypotheek kan de geplande levering in gevaar brengen. In enkele gevallen moet de overdracht worden uitgesteld. Soms lukt het nog om voor de overdracht een getekende royementsvolmacht van de geldverstrekker te krijgen. Dit gebeurt dan onder de opschortende voorwaarde dat de bedragen die in de aflossingsnota’s aan de notaris zijn meegedeeld, in zijn geheel zijn betaald met bijberekening van de volgens de opgave verschuldigde dagrente tot de dag van betaling. In dat geval hoeft de overdracht niet uitgesteld te worden. Hierbij speelt een rol bij welke geldverstrekker de overbruggingshypotheek is gevestigd. Als dit dezelfde is als de eerste hypotheekhouder, lukt het vaak nog wel om kort voor de overdracht van de woning een getekende royementsvolmacht (met aflossingsnota) voor de overbruggingshypotheek te krijgen.


Dezelfde notaris? Als de eigendomsoverdracht plaatsvindt bij dezelfde notaris als de notaris bij wie de overbruggingshypotheek is gevestigd, is hij ervan op de hoogte dat de overbruggingshypotheek (tijdig) opgezegd moet worden.


Andere notaris: vragenlijst. De overdracht van het overbruggingsonderpand kan echter ook bij een andere notaris plaatsvinden. Bij veel kantoren is het gebruik om een vragenlijst naar de koper en de verkoper sturen. Op deze vragenlijst voor de verkoper wordt onder meer de vraag gesteld of er voor de overdracht nog overbruggingshypotheken gevestigd worden. Ook zou het zo moeten zijn dat de notaris de woningeigenaar bij het passeren van de hypotheekakte uitlegt dat de overbruggingshypotheek voor de overdracht van het overbruggingsonderpand geroyeerd moet worden. Op deze manier wordt er een stuk bewustwording bij de cliënt gecreëerd. Let op. De notaris die de overbruggingshypotheek heeft gevestigd, is niet verplicht om de andere notaris, die het overbruggingsonderpand overdraagt, te waarschuwen dat er een overbruggingshypotheek is gevestigd.


De rol van de makelaar

Ook als makelaar kunt u hierbij een functie vervullen. Zeker in situaties dat u bemiddelt bij de aan- en verkoop van een woning. Als de aankoop van een nieuwe woning (ruim) voor de verkoop van de oude woning plaatsvindt, is de kans reëel dat er een overbruggingshypotheek wordt gevestigd. Controleer dit (zo nodig bij de hypotheekadviseur) en breng de notaris bij wie de verkoop van het overbruggingsonderpand plaatsvindt, hiervan tijdig op de hoogte. Uw cliënten zullen het immers fijn vinden om ontzorgd te worden!

Als de aankoop van een nieuwe woning (ruim) voor de verkoop van de oude woning plaatsvindt, is de kans reëel dat er een overbruggingshypotheek wordt gevestigd. Controleer dit (zo nodig bij de hypotheekadviseur) en breng de notaris bij wie de verkoop van de oude woning plaatsvindt, hiervan tijdig op de hoogte.


Featured Posts