Onjuist verstrekte gegevens makelaar


Volgens de rechter kan een koper zich niet altijd beroepen op een fout in de verkoopbrochure. Hoe zit dat? Waar moet u als verkoper op letten?

Wat speelde er?

Een makelaar gebruikte in een verkoopbrochure (verouderde) informatie van een eerdere verkooppoging. In deze brochure stond onder andere vermeld dat de kozijnen, de platdakbedekking, het voegwerk en de douche recentelijk waren vernieuwd.

Toen de koper erachter kwam dat deze vernieuwingen alweer 10 jaar geleden waren uitgevoerd, wilde hij de koop ongedaan maken. De koper stelde (onder andere) dat hij ervan uit mocht gaan dat de vernieuwingen waren toegepast zoals in de verkoopbrochure was vermeld.

Vragenlijst.

Het Gerechtshof Amsterdam, 12.02.2018 (GHAMS:2018:233) , was het daar niet mee eens.

Uit de vragenlijst bleek namelijk duidelijk dat de in de brochure genoemde vernieuwingen niet in de afgelopen 10 jaar hadden plaatsgevonden. Nu er tegenstrijdige mededelingen waren gedaan, lag het op de weg van de koper om te onderzoeken wanneer deze vernieuwingen nu precies waren gedaan. Zeker omdat de vragenlijst - anders dan de brochure - wel onderdeel uitmaakt van de koopovereenkomst.

Let op. De verkoper is dus wel gebonden aan de mededelingen die hij in de vragenlijst doet.

Disclaimers verkoopbrochure .

Het hof wijst er bovendien op dat er in de verkoopbrochure meerdere disclaimers waren opgenomen. Ook om die reden mocht de koper niet zonder meer afgaan op de in de verkoopbrochure gedane mededelingen. Tip. Vermeld in de verkoopbrochure altijd duidelijk dat de inhoud van de brochure kan afwijken van de werkelijkheid en dat aan de inhoud geen rechten kunnen worden ontleend.

Gerechtvaardigde verwachting. Vanwege de discrepantie tussen de verkoopbrochure en de (zwaarder wegende) vragenlijst en vanwege de disclaimers in de brochure, mocht de koper dus niet verwachten dat de vernieuwingen recentelijk waren uitgevoerd. Bovendien vindt het hof ook de term ‘recentelijk’ te vaag om daaraan verwachtingen te ontlenen. In zekere zin zijn vernieuwingen van 10 jaar geleden in een woning uit 1974 volgens het hof namelijk zelfs recentelijk te noemen.Featured Posts