NHG 2019


De bovengrens van aankoopprijzen van huizen voor hypotheekgarantie gaat per 1 januari 2019 flink omhoog. Dit jaar nog komt u in aanmerking voor de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) als u een huis koopt dat maximaal € 265.000 kost.

Als u in 2019 een huis koopt wordt die grens waarschijnlijk opgetrokken tot € 290.000. Als u daarbovenop nog energiebesparende maatregelen treft, gaat de bovengrens nog verder omhoog, tot boven de drie ton.

De kostengrens 2019 wordt bepaald aan de hand van de gemiddelde koopprijs in de maanden juni, juli en augustus van 2018. In juni was die al meer dan € 289.000, in juli werd de grens van € 290.000 gepasseerd.

Met de Nationale Hypotheekgarantie zijn mensen die vanwege hun inkomen en vermogen moeilijk een eigen huis kunnen kopen, toch nog in staat om een eigen huis te kopen. Zij betalen dan een eenmalige premie, in ruil waarvoor de verzekeraar achter NHG bij wanbetaling de hypotheekschuld overneemt. Vanwege deze zekerheid bieden banken op NHG-leningen een lagere rente dan gebruikelijk.

Hypotheekleningen met hypotheekgarantie zijn mogelijk tot maximaal 100% van de koopprijs van woningen, zolang die maar binnen de bovengrens blijft. Als er energiebesparende maatregelen worden getroffen, zijn leningen tot maximaal 106% van de koopsom mogelijk.


nhg 2019


Featured Posts