Hypotheekrenteaftrek voor een vakantiewoning?


Zoals bekend, is de aftrek van hypotheekrente voor een vakantiewoning in principe niet toegestaan. Dit is echter anders indien deze woning als hoofdverblijf wordt aangemerkt. Kan dit ondanks het verbod op permanente bewoning?

Wat speelde er onlangs bij de rechter?

Twee woningen. Tijdens een recente rechtszaak voor het Gerechtshof Den Haag, 21.08.2018 (GHDHA:2018:1416) , gaat het om een echtpaar dat een vakantiewoning op een recreatiepark bezit en daarnaast elders een woning huurt.

Pendelen.

Deze huurwoning is in de buurt van hun werk en wordt door hen beiden gebruikt op dagen dat zij moeten werken. Zij overnachten daar tijdens werkdagen, maar tijdens feestdagen, weekenden en vrije dagen rijden zij naar hun vakantiewoning. De enkele reisafstand tussen beide woningen is 128 kilometer.

Vakantiewoning in box 1. In hun gezamenlijke aangifte inkomstenbelasting heeft het echtpaar de vakantiewoning als hun eigen woning aangemerkt. Dit zorgt ervoor dat de rente die zij betalen voor de hypotheek op deze woning aftrekbaar is in box 1. De fiscus betaalt daardoor flink mee aan het recreatieverblijf. De inspecteur is het hier echter niet mee eens. Volgens hem is de huurwoning het hoofdverblijf van dit echtpaar.

Wat is het hoofdverblijf?

Hoofdverblijf. Belastingplichtigen kunnen maar één eigen woning (in box 1) hebben waarvoor aftrek van hypotheekrente mogelijk is. Uitzondering hierop zijn situaties met verhuizingen waarin men tijdelijk twee woningen bezit, maar dat speelt in deze casus niet.

Middelpunt persoonlijk leven. Er moet dus worden bepaald welke van beide woningen het hoofdverblijf van dit echtpaar is. Dit moet plaatsvinden aan de hand van feiten en omstandigheden. Van belang is waar het middelpunt van de persoonlijke belangen van het echtpaar ligt.

Standpunt fiscus.

De inspecteur probeert aan te tonen dat dit middelpunt bij de huurwoning ligt. Dit doet hij door het energieverbruik van de woning te vergelijken met dat van de vakantiewoning: waar wordt het meeste verbruikt? Daarnaast geeft hij een opsomming van de activiteiten die het echtpaar onderneemt bij de huurwoning, te weten: boodschappen doen, naar de tandarts, de apotheek en de podoloog, alsmede deelname aan een wandelgroep.

Wat zegt de rechter?

Vakantiewoning is hoofdverblijf. Het echtpaar maakt duidelijk dat hun persoonlijk leven zich veel meer afspeelt bij de vakantiewoning. Zij verblijven daar tijdens weekenden, feestdagen, schoolvakanties en overige vrije dagen. Bovendien overleggen zij verklaringen van vrienden en familie waaruit blijkt dat zij al hun visite in de vakantiewoning ontvangen. Dit alles is voldoende om de rechter te overtuigen. Hij beslist dat de vakantiewoning inderdaad het middelpunt van hun persoonlijk leven vormt. Tip. Het feit dat zij staan ingeschreven op het adres van de huurwoning en dat er een verbod op permanente bewoning voor het recreatiepark geldt, doet daar niets aan af.

Advies.

Verwacht u een discussie met de fiscus over welke woning als hoofdverblijf moet worden aangemerkt? Adviseer uw cliënt dan om reeds nu informatie te verzamelen over het gebruik van de woning, alsmede de persoonlijke bezigheden van hem en zijn gezin. Daarmee kan hij tijdens een latere discussie zijn zaak goed onderbouwen.

Zolang er sprake is van een hoofdverblijf dat als middelpunt van het persoonlijk leven van uw cliënt dient, kan er ook voor een vakantiewoning aanspraak worden gemaakt op hypotheekrenteaftrek in box 1. Het feit dat er een verbod op permanente bewoning geldt, is volgens de rechter niet van belang.Featured Posts