Hypotheekrente 2018 vooruitbetalen?Valt uw inkomen in 2018 in een lager belastingtarief of wilt u uw box 3-vermogen verlagen, dan kan het voordelig zijn om hypotheekrente vooruit te betalen.

Aftrekpost. De hypotheekrente die u voor uw eigen woning betaalt, is aftrekbaar bij uw belastingaangifte. Het voordeel dat u met deze aftrekpost kunt behalen, is afhankelijk van uw inkomen. Hoe hoger uw inkomen is, hoe hoger immers het belastingtarief wordt. Let op. Sinds 2014 wordt de renteaftrek in de hoogste belastingschijf jaarlijks met 0,5% verlaagd. In 2017 is de maximale aftrek dus 50% en in 2018 49,5%.

Minder belasting.

Valt uw inkomen in 2018 in een lager tarief dan in 2017 en/of wilt u uw box 3-vermogen verlagen? Dan kunt u een fiscaal voordeel behalen door uw hypotheekrente vooruit te betalen. U kunt de vooruitbetaalde hypotheekrente in 2017 dan immers tegen een hoger tarief aftrekken en uw box 3-vermogen wordt daardoor ook verlaagd.

Maximaal zes maanden.

De vooruitbetaalde hypotheekrente is alleen bij de belastingaangifte 2017 aftrekbaar als deze betrekking heeft op de eerste zes maanden van 2018. Daarnaast moet u ervoor zorgen dat u de rente uiterlijk op 31 december 2017 heeft betaald. Volgens de geschillencommissie (Kifid) is de bank verplicht om hieraan mee te werken zonder extra kosten, tenzij dit in de voorwaarden staat.

Voorbeeld.U heeft een hypotheek voor uw eigen woning van € 350.000,- en betaalt hierover 3% rente. Dit levert een renteaftrek van € 10.500,- per jaar op. Als u de hypotheekrente in 2017 voor een half jaar vooruit betaalt, heeft u een extra aftrekpost van € 5.250,-. In 2018 bedraagt uw aftrekpost dan maar € 5.250,-. Stel dat normaal gesproken uw inkomsten worden belast tegen 40,8% (2e/3eschijf). Door bijvoorbeeld extra inkomsten of lage kosten in 2017, valt u echter in de hoogste tariefschijf. Het vooruitbetalen van hypotheekrente levert u dan een voordeel op van € 483,-.

Hoogste belastingschijf. Valt u met uw inkomen in de hoogste belastingschijf? Dan behaalt u door de afbouw van het maximale renteaftrekpercentage altijd een voordeel door uw hypotheekrente vooruit te betalen. In het regeerakkoord staat zelfs het voorstel opgenomen om dit vanaf 2020 jaarlijks met 3% af te bouwen.

Als u in 2017 hypotheekrente over 2018 vooruitbetaalt, is deze aftrekbaar voor een periode van maximaal zes maanden. Stem dit wel eerst vooraf met de bank af.


Featured Posts