Huuropzegging

Opzegging naar verkeerd e-mailadres?

Een tijdelijk huurcontract eindigt automatisch, mits de verhuurder de huurder tijdig informeert over de einddatum. Wat speelde er onlangs bij de rechter?


Mooi op tijd. Een huurovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt automatisch, mits de verhuurder niet eerder dan drie maanden maar uiterlijk een maand voordat de bepaalde tijd is verstreken, de huurder schriftelijk informeert over de einddatum. Verhuurder V hield zijn agenda keurig bij en binnen de wettelijke termijn stuurde hij zijn huurder H per gewone post een brief dat de huurovereenkomst zou eindigen. Hij stuurde die brief tevens naar het e-mailadres van H dat in het huurcontract stond. H weigerde echter te vertrekken. Hij beweerde dat zowel de brief als de e-mail van V niet waren aangekomen.


Bewijsnood? Op V rustte de bewijslast dat hij tijdig de aanzegging van het einde van de huurovereenkomst had gedaan. Hij moest daarbij bewijzen dat hij de brief niet alleen had gepost, maar ook dat deze was aangekomen bij H. Dat is lastig omdat de brief per gewone post was verstuurd. Met betrekking tot het e-mailadres stelde H dat het gebruikte e-mailadres niet van hem was. Bij het aangaan van de huurovereenkomst zou H het correcte e-mailadres hebben vermeld, maar nu stond er echter in de huurovereenkomst een verkeerd e-mailadres.


Eigen schuld. Deze kwestie belandde uiteindelijk bij het Hof Amsterdam (ECLI:NL:GHAMS:2018:4385) . Het hof overwoog dat er in dit geval niet bewezen hoefde te worden dat het e-mailbericht was ontvangen. Ook als het klopte dat H bij het aangaan van de huurovereenkomst een volgens hem correct mailadres had opgegeven maar dit onjuist was genoteerd, H heeft deze huurovereenkomst toch ondertekend. V mocht er daarom op vertrouwen dat hij de aanzegging over het einde van de huur naar dat e-mailadres mocht sturen. Het enkele feit dat H na het sluiten van de huurovereenkomst met een ander e-mailadres met V heeft gecorrespondeerd, doet hieraan niets af. De huurder moest daarom het gehuurde ontruimen.


Let op. Wees dus zorgvuldig met het versturen van berichten met rechtsgevolg en zorg dat u kunt bewijzen dat uw bericht ook is aangekomen. Tip. U mag er wel op vertrouwen dat een door de wederpartij verstrekt (e-mail)adres ook correct is.

Verstuur een aanzegging per e-mailbericht met ontvangstbevestiging. Komt die niet terug, stuur dan alsnog een aangetekende brief. Begin dus op tijd.

quaden makelaars huuropzegging

Featured Posts