Huur opzeggen.....

Wanneer mag mijn verhuurder de huur opzeggen?

Uw verhuurder mag de huur opzeggen bij wanprestatie, dringend eigen gebruik, een nieuwe huurovereenkomst of een geldend bestemmingsplan. Let op: bij tijdelijke huur en hospitakamers gelden speciale regels.

Opzegtermijn voor verhuurder en huurder

De opzegtermijn voor de verhuurder is tenminste 3 maanden. Voor elk jaar dat u in de woning woont komt er een maand bij. Tot in totaal een maximale opzegtermijn van 6 maanden. Als u bijvoorbeeld 2 jaar in de woning woont, is de opzegtermijn van uw verhuurder 3 + 2 = 5 maanden.

De opzegtermijn voor de huurder is gelijk aan de periode tussen twee betaaldagen voor de huur, maar maximaal 3 maanden. Betaalt u de huur per maand? Dan is uw opzegtermijn 1 maand.

Wanprestatie door betalingsachterstand of overlast

Wanprestatie houdt in dat u zich niet als een goede huurder gedraagt. Bijvoorbeeld omdat u een betalingsachterstand heeft of omdat u voor ernstige overlast zorgt. Uw verhuurder kan in dit geval de huur opzeggen.

Ook kan de verhuurder direct bij de rechter eisen dat het huurcontract eindigt. De rechter kan u als huurder maximaal 1 maand de tijd geven om uw achterstallige huur te betalen.

Verhuurder heeft woonruimte dringend zelf nodig

De verhuurder kan de huur opzeggen, als hij de woonruimte zelf wil gebruiken. Hiervoor gelden wel enkele voorwaarden:

Hij moet de woning dringend zelf nodig hebben. Bijvoorbeeld voor zijn eigen gezin of omdat hij de woning wil slopen of renoveren. Het kan ook zijn dat hij de woning opnieuw ter beschikking wil stellen aan een student of gehandicapte.Het belang van de verhuurder moet zwaarder wegen dan het belang van de huurder.In sommige gevallen moet blijken dat de huurder passende vervangende woonruimte kan krijgen.

Wordt de huur beëindigd wegens sloop of renovatie, dan moet de verhuurder een verhuiskostenvergoeding betalen aan de huurder.

Voorstel voor nieuw huurcontract

Doet de verhuurder een redelijk voorstel om het huurcontract te veranderen en u stemt daar niet mee in? Dan mag hij de huur opzeggen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een renovatie van de woning om vergaande energiebesparing mogelijk te maken. Het voorstel mag niet gaan over de huurprijs of de servicekosten, want daar bestaan speciale regels voor. Vindt de rechter het voorstel van de verhuurder redelijk? Dan kan hij u maximaal 1 maand de tijd geven om het voorstel alsnog te accepteren.

Geldend bestemmingsplan

De verhuurder mag de huur opzeggen als hij op de plaats van de woning een gebouw wil neerzetten dat past in het bestemmingsplan. Realisatie van deze bestemming moet dan wel noodzakelijk zijn. Wordt de huur beëindigd omdat de verhuurder een geldend bestemmingsplan wil uitvoeren? Dan moet de verhuurder een verhuiskostenvergoeding betalen aan de huurder.

Nieuwe eigenaar: huurcontract loopt door

Ook een nieuwe verhuurder moet de huur opzeggen als hij de huur wil beëindigen. Het huurcontract eindigt namelijk niet als de woning wordt verkocht. De nieuwe eigenaar zet het bestaande huurcontract voort. Als hij het huurcontract wil beëindigen is hij gebonden aan wettelijke regels voor opzegging.

Wil de nieuwe eigenaar de woning zelf gebruiken (dringend eigen gebruik), dan kan hij de huur niet meteen opzeggen. Dit kan pas 3 jaar nadat hij de huurder schriftelijk gemeld heeft dat hij de nieuwe eigenaar is.

Huur opzeggen bij tussenhuur (diplomatenclausule)

Bij tussenhuur eindigt de huur niet automatisch na afloop van de huurperiode. De verhuurder moet de huurovereenkomst altijd opzeggen.

U heeft een huurcontract met diplomatenclausuleals de verhuurder in het huurcontract duidelijk heeft opgenomen dat hij na afloop van de huurperiode weer in de woning wil terugkeren. Ook moet in het huurcontract staan dat u na afloop van de huurperiode de woning ontruimt. 

Huur opzeggen bij hospitakamer

Een hospitakamer is een kamer die verhuurd wordt door iemand die in hetzelfde huis woont. Bij hospitakamers mag de huur in de eerste 9 maanden zonder opgaaf van reden opgezegd worden. Dit is de proeftijd. Wel geldt een opzegtermijn van minimaal 3 maanden. Na de proeftijd gelden de normale huurbeschermingsregels.

Tijdelijk contract voor bepaalde tijd: automatisch einde

Heeft u een tijdelijk contract voor bepaalde tijd van maximaal 2 jaar (zelfstandig woning) of maximaal 5 jaar (onzelfstandige woning)? En is dit op of na 1 juli 2016 afgesloten? Dan eindigt de huur automatisch bij afloop van het contract. De verhuurder moet dit dan wel minimaal 1 en maximaal 3 maanden voor het eind van de huur schriftelijk aan de huurder bevestigen. Als huurder kunt u het contract tussentijds opzeggen.

Langdurig contract voor bepaalde tijd: geen automatisch einde

Heeft u een huurcontract voor bepaalde tijd van meer dan 2 jaar (zelfstandige woning) of 5 jaar (onzelfstandige woning)? Of een huurcontract voor bepaalde tijd dat is afgesloten vóór 1 juli 2016? Dan heeft u geen tijdelijk contract. De huur eindigt niet automatisch bij afloop van de bepaalde tijd. Maar de huurder of de verhuurder moet de huur opzeggen. Wil de verhuurder opzeggen? Dan moet hij1 van de wettelijk geregelde opzeggingsgronden  gebruiken. Zegt niemand de huur op? Dan loopt het huurcontract door als huurcontract voor onbepaalde tijd.

Langdurig contract voor bepaalde tijd eerder opzeggen

Niemand kan de huur opzeggen per een datum die binnen de afgesproken termijn valt. Tenzij u en uw verhuurder dit allebei goed vinden.

Huur opzeggen bij tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet

Verhuurt u of huurt u op grond van de Leegstandwet? Dan heeft de verhuurder een opzegtermijn van minimaal 2 maanden bij een te koop staande huurwoning. En een opzegtermijn van minimaal 3 maanden bij andere gevallen. De huur moet minimaal 6 maanden duren. De huur eindigt automatisch wanneer de Leegstandwet-vergunningeindigt.

Woonboot, winkelwoning, dienstwoning of recreatiewoning: geen opzegtermijn

Bij verhuur van woonboten, winkelwoningen, dienstwoningen en recreatiewoningen gelden geen wettelijke opzegtermijnen. Ook bewoners van verzorgingshuizen hebben geen huurbescherming, als er sprake is van een zorgovereenkomst.

Featured Posts