Hoe koop je makkelijker een woning als starter


Hoe kunnen starters makkelijker een huis kopen? Voor veel huizenkopers wordt het steeds moeilijker om een woning te kopen. Zeker voor starters die net begonnen zijn met werken en nog aan het begin van hun carrière staan. Welke mogelijkheden zijn er voor deze doelgroep? Starterslening van de gemeente SVn. De starterslening is een renteloze tweede hypotheek die het starters mogelijk maakt hun eerste woning te kopen. Met deze lening wordt het verschil overbrugd tussen de prijs van de eerste woning en het bedrag dat bij de bank geleend kan worden. De lening wordt uitgevoerd door het SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting). Hoe, wat en waar? Niet iedere gemeente biedt zo’n lening aan en bovendien heeft iedere gemeente eigen voorwaarden, zoals een leeftijdsgrens of een maximale koopsom. Tip. Check op https://www.svn.nl of een gemeente een starterslening kent. Let op. Een starterslening is alleen mogelijk in combinatie met een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Maximale leencapaciteit. De starterslening telt niet mee in de toetsing van de maximale leencapaciteit. Een starterslening van € 30.000,- betekent dus € 30.000,- meer te besteden. Bovendien betaalt de koper de eerste drie jaar geen maandlasten. Daarna vindt een hertoetsing plaats en gaat hij in principe de volledige rente en aflossing betalen. Duokoop Gesplitst. Bij Duokoop wordt de aankoop van de woning en van de grond uit elkaar getrokken. De consument koopt de woning en een organisatie koopt de grond. Voor de grond betaalt de eigenaar jaarlijks een vergoeding (canon). Het contract is voor onbepaalde tijd en de vergoeding staat vast, maar wordt wel aangepast aan de inflatie. Later kopen. De koper heeft het recht om op ieder moment de grond alsnog te kopen. Hij heeft dus alleen een hypotheek nodig voor de aankoop van de woning. Wel wordt bij de toetsing van de maximale leencapaciteit rekening gehouden met de maandelijkse canon en is NHG vereist. Kijk voor meer informatie op https://www.duokoop.nl Regelingen via woningcorporaties Koopstart. Sommige woningbouwcorporaties bieden woningen aan met de regeling Koopstart. Starters of kopers met een laag inkomen kunnen een woning met maximaal 25% korting kopen. Bij doorverkoop van de woning wordt deze korting terugbetaald en wordt een deel van de waardeontwikkeling terugbetaald aan de woningcorporatie. Ook hier is NHG nodig. Tussentijds terugbetalen van de korting is mogelijk. Koopgarant. Bij Koopgarant wordt de woning gekocht met minimaal 10% korting. De woning mag niet doorverkocht worden, maar moet altijd verkocht worden aan de woningcorporatie die de woning gegarandeerd binnen drie maanden terugkoopt. Bij verkoop krijgt de klant het bedrag dat bij aankoop is betaald plus of minus een deel van de waardeontwikkeling. Ook hier is (meestal) NHG verplicht. Kijk voor meer informatie op http://www.opmaat.nl Schenking voor de eigen woning Vrijstelling. Kopers tussen de 18 en 40 jaar mogen eenmalig een onbelaste schenking tot € 100.800,- (2018) krijgen voor aankoop, onderhoud of verbetering van de eigen woning. Iedereen mag zo’n schenking doen, niet alleen ouders.  Er zijn verschillende regelingen die het starters of kopers met een laag inkomen makkelijker maken om een woning te kopen. Zo kennen veel gemeentes een starterslening, is Duokoop in opkomst en maken woningcorporaties gebruik van Koopgarant of Koopstart. 

#starterswoningmarkt

Featured Posts