Gouden tip!

Onduidelijke opdracht, duidelijk vonnis

Indicator

Van een makelaar wordt verwacht dat hij een bemiddelingsopdracht in klare taal schriftelijk vastlegt. Helaas gaat dat soms niet goed. Wat speelde er?


Zoekopdracht voor woning. In een recente zaak voor het Gerechtshof Amsterdam, 17.08.2018 (GHAMS:2018:2947) , ging het om een zoekopdracht voor een Amsterdamse woning. De makelaar bezichtigde met de opdrachtgevers drie verschillende woningen en regelde de onderhandelingen. Dat leidde niet tot resultaat. De makelaar heeft vervolgens zijn opdrachtgevers geattendeerd op de voorgenomen verkoop, buiten de markt om, van een andere woning. Het betrof een bevriende relatie zodat het voorlopig bij die tip bleef. De opdrachtgevers hebben vervolgens zelf met de eigenaar onderhandeld en dat heeft geleid tot een koopovereenkomst. Succes voor deze opdrachtgevers, maar zij weigerden de makelaar te betalen, hij had immers niet voor hen onderhandeld.


Tippen is dienstverlening.

Volgens het hof stond vast dat de makelaar de opdrachtgevers bijstond bij bezichtigingen en onderhandelingen. Het feit dat er uiteindelijk een koopovereenkomst tot stand is gekomen waarbij de makelaar slechts contactgegevens heeft verstrekt, is wel degelijk relevant: ook het doorgeven van contactgegevens betreffende een te koop aangeboden woning, kan worden aangemerkt als het verlenen van een dienst. Het ligt zeer voor de hand dat deze dienst in verband staat met de tussen partijen gesloten koopovereenkomst. Het daaruit voortgekomen resultaat is dan ook een relevante factor voor de hoogte van de door de opdrachtgevers verschuldigde courtage. Van belang daarbij is voorts dat de opdrachtgevers niet uitdrukkelijk hebben gevraagd om nadere begeleiding van de makelaar bij de aankoop. Zij kunnen het uitblijven van die begeleiding dan ook moeilijk achteraf verwijten.


Hoogte van de courtage. De makelaar vorderde een courtage van 1% over de koopsom. Die courtage zou dan neerkomen op € 7.000,-. Het hof overwoog echter dat de onduidelijkheid over de hoogte van de courtage voor rekening van de makelaar als professionele partij moet blijven. Wel was het van belang dat de makelaar 20 uur aan deze opdracht had besteed. Het hof stelde vervolgens vast dat een courtage van € 5.000,- inclusief btw in dit geval redelijk is.

Ook het geven van een ‘gouden’ tip is volgens de rechter dienstverlening. Maak vooraf duidelijke afspraken over de omvang van de dienstverlening en de courtage.


Featured Posts