gedwongen medewerking aan woningverkoop


Als makelaar herkent u de situatie wel: u wordt benaderd door iemand die mede-eigenaar is van een woonhuis. Uw cliënt wil verkopen, maar zijn ex-partner verzet zich daartegen. Hoe kan dit probleem effectief worden opgelost?

Verkoop afdwingen

Einde relatie. Een aardig voorbeeld over de praktische wijze waarop een dergelijk geschil door de rechter kan worden opgelost, betreft een recente uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam, 04.08.2014 ( GHAMS:2014: 3080 ). Het ging daarbij om de gemeenschappelijke woning van een man en een vrouw die indertijd een relatie hadden. Deze relatie is beëindigd.

Man blijft in de woning. De vrouw had de woning verlaten en de man is in de woning blijven wonen. De vrouw wilde dat de gemeenschappelijke woning werd verkocht. Zij werd immers geconfronteerd met de hypotheekschuld en de daaraan verbonden lasten. Weliswaar betaalde de man de hypotheeklasten, maar de vrouw wilde bevrijd worden van dit eigendom met schuld. De man was niet in staat om de vrouw uit te kopen.

Man wil niet verkopen. De man weigerde echter mee te werken, hij stelt daarbij dat hij geen belang had bij de verkoop. 

Er zou bovendien sprake zijn van een onderwaarde. De man wilde eerst de woning ingrijpend opknappen voordat deze verkocht werd. De vrouw had daar echter geen vertrouwen in.

Man voor de rechter gedaagd. 

De vrouw is daarom naar de rechter gestapt en heeft veroordeling van de man gevorderd om medewerking te verlenen aan de verkoop.

De makelaar aan zet

Woning moet verkocht worden. Met betrekking tot de gemotiveerde weigering van de man om te verkopen, wees het gerechtshof op de hoofdregel: niemand behoeft tegen zijn zin in deelgenoot te zijn met een ander. De vordering van de vrouw tot verkoop werd dan ook toegewezen.

Makelaar aangewezen. Partijen moesten gezamenlijk een makelaar aanwijzen en allebei meewerken aan de verkoop tegen een door de makelaar redelijk geachte prijs. De vrouw stelde vervolgens een makelaar voor. Aangezien de man tegen de voorgestelde makelaar geen verweer voerde, werd die makelaar door het Hof aangewezen.

Man moet meewerken

Binnen twee weken verkoopopdracht. Vervolgens hakte het Hof op een zeer praktische wijze de knoop door. De man werd veroordeeld om binnen twee weken na betekening van de uitspraak zijn medewerking te verlenen aan het verstrekken van een verkoopopdracht aan die makelaar, bij gebreke waarvan de vrouw namens de man alle ten behoeve van de verkoop noodzakelijke handelingen kon verrichten.

Bezichtigingen. Bovendien werd bepaald dat de man de makelaar in de gelegenheid moest stellen de woning te bezichtigen en foto’s te nemen. De man moest zorgen dat de woning en de tuin in behoorlijke staat en opgeruimd zijn en blijven. Tevens moest de man de vrouw in de gelegenheid stellen om de makelaar te vergezellen bij de woninginspectie, zodat zij kon controleren of de woning in nette staat was. De man werd ook veroordeeld om potentiële kopers en de makelaar steeds toe te laten voor bezichtigingen.

Boete. Als de man al die verplichtingen niet zou nakomen, dan verbeurde hij een dwangsom van € 500,- per keer.

Maak vooraf met de verkopers/mede-eigenaren duidelijke afspraken over het meewerken aan de verkoop van de gezamenlijke woning. Als een van de eigenaren toch niet meewerkt, kan de rechter vervangende toestemming geven.


Featured Posts