Erfafscheiding. Wat zijn de regels?


Geschillen tussen buren zijn zowat aan de orde van de dag. De erfafscheiding is typisch zo’n onderwerp waarover buren met elkaar in de clinch kunnen liggen. Wat is er allemaal mogelijk en waar moet uw cliënt dan rekening mee houden?

Van wie is de erfafscheiding?

Samen eigenaar. Als een schutting, heg, muur of andere afscheiding tussen de tuin van uw cliënt en die van de buren precies op de erfgrens staat, is deze gezamenlijk eigendom.

Samen verantwoordelijk. Dit betekent dat de beide buren samen verantwoordelijk zijn voor het onderhoud (denk aan schilderwerk), het schoonhouden en het vernieuwen van de erfafscheiding.

Samen betalen. De beide buren moeten de kosten van het onderhoud, etc. samen dragen. Zij betalen in principe dus ieder de helft.

Op eigen grond. Staat de erfafscheiding helemaal aan één kant van de grens? Dan is de eigenaar van de grond waar de erfafscheiding op staat daar volledig verantwoordelijk voor.

Regels zijn regels

Om de tafel. Omdat de beide buren samen verantwoordelijk zijn voor de gemeenschappelijke erfafscheiding, is het handig als de buren het samen niet alleen eens zijn over het materiaal, maar bijvoorbeeld ook over de hoogte van de erfafscheiding, e.d. Ook als zij het samen eens worden, zijn er echter grenzen aan wat allemaal is toegestaan.

Regels, regels … Er zijn allerlei regels over bijv.de hoogte van erfafscheidingen. Deze staan in het Burgerlijk Wetboek, maar ook de gemeente of het plaatselijk gebruik kunnen regels stellen.

Dit zegt de wet

Burgerlijk Wetboek. Een erfafscheiding moet in elk geval aan de volgende regels voldoen:

  • Een schutting, muur of hek naast en achter een huis mag maximaal twee meter hoog zijn, tenzij er andere regels zijn volgens de gemeentelijke verordening of plaatselijke gewoonte.

  • Voor het huis is de maximale hoogte één meter.

  • Willen de buren een schutting van meer dan twee meter hoog, dan doen zij er goed aan eerst bij de gemeente te informeren of zij daarvoor een omgevingsvergunning nodig hebben.

  • In de muur of schutting mogen geen openingen of ramen komen. De wet zegt namelijk dat er geen ramen, balkons of muuropeningen binnen twee meter van de erfgrens mogen zijn die uitkijken op de grond van de buren.

Handen af van onze muur

Eigen initiatief. Zonder toestemming van de ander mogen de buren aan de eigen kant van de gemeenschappelijke erfafscheiding doen wat zij willen. Ieder van de buren mag tegen de scheidsmuur aanbouwen en daarin, tot op de helft van de dikte van de erfafscheiding, balken, bouten, enz., aanbrengen, zolang zij maar niets beschadigen.

Schilderen. Ieder van de buren mag aan zijn kant van de scheidsmuur of de schutting


bijvoorbeeld een schildering aanbrengen of plantenbakken, e.d. bevestigen.

De heg. Een gezamenlijke heg mogen beide buren aan hun eigen kant snoeien.

Altijd van allebei! Ook als één van de buren alle kosten voor de erfafscheiding op zich neemt, is deze gezamenlijk eigendom. Als de muur geheel op de eigen grond van één van de buren staat, is deze ook alleen eigenaar. Maar ook dan moet de muur voldoen aan alle geldende regels.

Een erfafscheiding op de erfgrens is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van beide buren. Een schutting of muur volledig op eigen grond is altijd mogelijk, maar ook deze moet aan alle regels voldoen, zoals de maximale hoogte.


Featured Posts