Betalingsachterstanden VVE


Achterstallige bijdragen, notaris de klos

Opgave VvE ontbreekt.

Bij de levering van een appartement is de notaris verplicht vooraf bij het bestuur van de Vereniging van Eigenaars (VvE) een opgave te vragen van de bijdragen die de verkoper nog aan de VvE moet betalen.

Bij het Gerechtshof Amsterdam, 10.04.2017 (GHAMS:2017:1179) , speelde onlangs een procedure waarbij de notaris dit niet had gedaan. Enige tijd later is de verkoper failliet gegaan.

De VvE heeft vervolgens de achterstallige bijdragen van de verkoper in rekening gebracht bij de andere appartementseigenaren. De koper van het betreffende appartement is het daar niet mee eens en vordert bij de rechter een verklaring dat de VvE onrechtmatig handelt door niet de notaris aansprakelijk te stellen voor zijn handelen bij de overdracht van het appartementsrecht.

Notaris aansprakelijk. De rechter is het met de koper eens.

Bij de overdracht van een appartementsrecht rust op de notaris de verplichting (art. 5:122 lid 5 BW) om een verklaring van het bestuur van de VvE met betrekking tot de betalingsachterstand van de verkoper aan de transportakte te hechten.

Let op. De koper van een appartement kan door de VvE aansprakelijk worden gesteld tot het bedrag dat uit de opgave blijkt. Als deze opgave, zoals in dit geval, ontbreekt, is de koper volgens het hof niet aansprakelijk voor de achterstallige bijdragen van de vorige eigenaar. De VvE had in dit geval moeten proberen om de schade op de notaris te verhalen, omdat deze zijn werk niet goed heeft gedaan.

Als de notaris verzuimt om aan de transportakte een verklaring van de VvE te hechten over de betalingsachterstand van de verkoper, kan de VvE de notaris aansprakelijk stellen voor de achterstallige bijdragen.


Featured Posts