Bedrijfsopvolgingsfaciliteit vastgoed BV


Sinds enige tijd is het duidelijk dat men ook voor vastgoed-BV’s aanspraak kan maken op de fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF).

Hierdoor is er bij de schenking of vererving van de aandelen in een vastgoed-BV aanzienlijk minder belasting verschuldigd.

Toepassing van de BOF zorgt er namelijk voor dat ondernemingsvermogen tot een bedrag van € 1.063.479,- volledig wordt vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Voor het meerdere geldt een vrijstelling van 83%.

Er moet dan dus wel sprake zijn van een materiële onderneming.

Materiële onderneming? Uit een recente uitspraak van het Gerechtshof Den Haag, 25.08.2017 (GHDHA:2017:2425) , blijkt dat er bij een

beperkte urenbesteding, een normaal rendement en de verhuur aan slechts één huurder geen sprake is van een materiële onderneming. In deze zaak gaat het om een vastgoed-

BV die eigenaar is van 12 panden.

Deze worden allemaal aan dezelfde BV verhuurd. De aandeelhouder

van de vastgoed-BV besteedt dan ook maar weinig tijd aan deze activiteit.

Niet meer dan normaal vermogensbeheer. De activiteiten binnen deze BV omvatten niet meer dan normaal vermogensbeheer.

Er is zodoende geen materiële onderneming aanwezig.

Nu de aandelen in de vastgoedBV zijn vererfd, kan hiervoor volgens de rechter geen aanspraak op de BOF worden gemaakt.Featured Posts