Asbest saneren / verwijderen 2024


Asbest kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid.

Daarom stelt de overheid regels voor het gebruik van asbest. En voor wanneer asbest weg

moet. Zo wil de regering asbestdaken per 2024 verbieden.

Asbest wordt niet meer gebruikt in nieuwe producten.


Particulieren en bedrijven mogen asbest niet (her)gebruiken, bewaren, verkopen, importeren, weggeven, opnieuw toepassen en bewerken. Sinds 1 juli 1993 geldt dit in Nederland en sinds 2005 in heel de Europese Unie. Asbest mag niet in nieuwe producten zitten, omdat

asbestvezels levensgevaarlijk kunnen zijn als u ze inademt.

Uw asbestdak vervangen

Hoe ouder een asbestdak, hoe groter de kans dat asbestvezels vrijkomen. Het is daarom verstandig om uw asbestdak te verwijderen. De regering werkt aan een verbod op asbestdaken. Als dit verbod doorgaat, zijn asbestdaken per 2024 verboden.

Gaat u uw asbestdak vervangen? Dan gelden deze regels:

 • Eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van hun asbestdak.

 • U doet een sloopmelding om uw gemeente informeren. Schakelt u een gecertificeerd asbestbedrijf in? Vraag dan of dat bedrijf de sloopmelding bij uw gemeente voor u doet.

 • Denkt u erover om zelf asbestmateriaal te verwijderen? Dan leest u eerst de

 • voorwaarden op de website van Milieu Centraal, want dit mag niet altijd.

 • Voorbeelden van situaties waarin u een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf in móet schakelen:

 • uw asbestdak is al beschadigd;

 • uw asbestdak is groter dan 35m2;

 • u heeft asbesthoudende dakleien op het dak;

 • het asbestdak ligt op een bedrijfspand.

 • U kunt subsidie aanvragen voor het verwijderen van uw asbestdak. Er zijn wel

 • voorwaarden. De belangrijkste is dat u uw asbestdak laat verwijderen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf. De subsidieregeling geldt particulieren, bedrijven, non-profit organisaties en overheden.

Lees ook het stappenplan asbest om te weten wat u precies moet doen.

Wat is precies onderdeel van een asbestdak?

Het verbod geldt alleen voor asbestmateriaal dat in contact staat met de buitenlucht. Op de website van InfoMil staat meer informatie over de definitie van asbestdak.

Waar kan asbest nog meer in zitten?

Asbest kan in allerlei materialen of producten van voor 1994 zitten. Bijvoorbeeld in cement, kachels, vloerzeil en warmhoudplaatjes. Op de website van Infomil staan foto's met voorbeelden van asbestproducten.

Wilt u zeker weten of ergens asbest in zit? Laat dan een inventarisatierapport opmaken door een gecertificeerd asbestbedrijf. Lees ook het stappenplan asbest als u asbest heeft ontdekt.

Asbest ongevaarlijk: asbestbeheersplan

Blijkt uit het asbestinventarisatierapport dat asbest vastzit in ander materiaal in een gebouw, zoals in cement? En zijn er geen sloop- of renovatieplannen? Als het niet makkelijk kan beschadigen, is het meestal veilig genoeg. Dan kunnen er geen asbestvezels vrijkomen en kan het asbestmateriaal beter blijven zitten. Wel is het slim als de gebouweigenaar mogelijke gevaren voor werknemers in kaart brengt en evalueert. Bijvoorbeeld in een asbestbeheersplan. Zodat helemaal duidelijk is hoe het gebouw veilig kan worden gebruikt.


Featured Posts