Asbest 2024 subsidie


Heb je een asbestdak? Dan moet je het waarschijnlijk wel voor 2024 (laten) verwijderen. Milieu Centraal vertelt wat de regels zijn en laat zien hoe je asbest veilig verwijdert.

Asbest zit niet in gewone dakpannen. Maar het werd tot 1994 wel verwerkt in golfplaten (zie foto), platte dakleien en bitumen. Let dus op als je een huis, schuur, dakkapel of aanbouw met golfplaten, dakleien of bitumen hebt: als de dakbedekking voor 1994 is aangebracht, kan daar wel asbest in zitten.

Asbest kan ook op andere plekken in of om het huis zitten, bijvoorbeeld in een vensterbank of afvoerbuis. Is er een risico dat er vezels vrijkomen en dat je die inademt, dan moet je het asbest (laten) verwijderen. Zit het asbest goed vast (bijvoorbeeld in cement) of op afgeschermde plekken waar je nooit komt, dan kun je het beter laten zitten. Lees meer over asbest en de plekken waar het vaak zit.


Tips asbest verwijderen

 • 1

Wil je asbest uit je huis of schuur verwijderen? Dan heb je toestemming nodig van de gemeente. Op Omgevingsloket online kun je een melding doen.

 • 2

De regering werkt aan een verbod op asbestdaken. Als dit verbod doorgaat moet je een asbestdak, bijvoorbeeld op je schuurtje, voor 2024 (laten) verwijderen. Kijk of je dat samen met buren kunt doen om de kosten te drukken.

 • 3

Mag je het asbest zelf verwijderen van de gemeente? Dan is het belangrijk dat je dat zorgvuldig doet. Bereid je goed voor, draag beschermende kleding en pak het materiaal goed in. Bekijk voor meer tips onze video.

 • 4

Bij sommige gemeenten kun je gratis beschermende kleding en plastic om het asbest in te verpakken krijgen. Informeer bij je gemeente.

 • 5

Zie je tegen het zelf verwijderen op? Schakel dan een gespecialiseerd bedrijf in. Verkeerd verwijderen is gevaarlijker dan laten zitten.

 • 6

Tot en met 2019 kun je subsidie krijgen als je een dak laat verwijderen. Deze subsidie is onafhankelijk van de grootte van het dak.

 • 7

Moet je dak vervangen worden? Overweeg dan meteen isolatieen/of zonnepanelen.

Asbest verwijderen: zelf doen of laten doen?

Wil je asbest in je huis of schuur verwijderen (bijvoorbeeld een muur, plafond of het dak van je schuurtje)? Dan heb je toestemming nodig van de gemeente. Hiervoor kun je een melding doen via het Omgevingsloket online. De gemeente laat weten of je het asbest zelf mag verwijderen (en onder welke voorwaarden) of dat je dit moet laten doen door een gecertificeerd bedrijf.

Wanneer mag je zelf asbest verwijderen?

Bepaalde asbesthoudende materialen met een oppervlakte tot 35 vierkante meter (m2) mag je zelf verwijderen. Bijvoorbeeld: asbestplaten die zijn vastgeschroefd (zoals een vensterbank of de golfplaten op je schuurtje) en vloerzeil dat niet is vastgelijmd. Is het meer dan 35 m2, dan moet je een deskundig bedrijf inschakelen. Dakleien (platte dakpannen) met asbest mag je nooit zelf verwijderen.

Vóór 2024 asbestdak verwijderen?

Een dak kan beschadigd raken door weer, wind en mosaangroei. Bij asbestdaken kunnen er dan gemakkelijk schadelijke vezels vrijkomen. Daarom werkt de regering aan een verbod op asbestdaken. Als het verbod doorgaat moeten voor 2024 alle asbestdaken verwijderd zijn. Het verbod geldt alléén voor dakbedekking en dus niet voor boeidelen (platen tegen of onder de dakrand), dakgoten en gevelpanelen. Ook asbesthoudend materiaal aan de binnenkant van het dak valt niet onder het verbod: denk aan het dakbeschot en isolatiemateriaal. Vaak is het wel handig om dit meteen mee te nemen bij het vervangen van het dak. Zorg dan meteen voor goede isolatie en overweeg om zonnepanelen te plaatsen.

Wel of geen asbest op je dak?

Op de meeste woonhuizen in Nederland ligt geen asbest. Het zit niet in gewone dakpannen. Golfplaten bevatten géén asbest als op de een-na-laatste golf van de plaat de letters NT staan. Waar vind je asbest wel?

 • In golfplaten op een aanbouw of schuur. Tot in de jaren 80 werd asbest in golfplaten verwerkt. Asbestplaten liggen ook op veel boerenschuren.

 • In leien daken die voor 1994 zijn gelegd of vernieuwd. Maar dakleien kunnen ook van (lei)steen zijn, daarin zit geen asbest. Heb je dakleien? Laat een professional checken of er asbest in zit.

 • In bitumen op platte daken. Is het bitumen in of na 1994 aangebracht, dan zit er geen asbest in. Is het bitumen ouder, laat dan een professional checken of er asbest in zit. Let op: een nieuwe laag bitumen kan zijn 'vastgelijmd' op een oude asbesthoudende laag. In dat geval moet je het hele bitumen dak laten vervangen.

Welke regels gelden en wat gaat het verwijderen van asbest op je dak EN WAT ZIJN de kosten?

Vóór 2024 asbestdak verwijderen?

Een dak kan beschadigd raken door weer, wind en mosaangroei. Bij asbestdaken kunnen er dan gemakkelijk schadelijke vezels vrijkomen. Daarom werkt de regering aan een verbod op asbestdaken. Als het verbod doorgaat moeten voor 2024 alle asbestdaken verwijderd zijn. Het verbod geldt alléén voor dakbedekking en dus niet voor boeidelen (platen tegen of onder de dakrand), dakgoten en gevelpanelen.

Ook asbesthoudend materiaal aan de binnenkant van het dak valt niet onder het verbod: denk aan het dakbeschot en isolatiemateriaal.

Vaak is het wel handig om dit meteen mee te nemen bij het vervangen van het dak. Zorg dan meteen voor goede isolatie en overweeg om zonnepanelen te plaatsen.

Wel of geen asbest op je dak?

Op de meeste woonhuizen in Nederland ligt geen asbest. Het zit niet in gewone dakpannen. Golfplaten bevatten géén asbest als op de een-na-laatste golf van de plaat de letters NT staan. Waar vind je asbest wel?

 • In golfplaten op een aanbouw of schuur. Tot in de jaren 80 werd asbest in golfplaten verwerkt. Asbestplaten liggen ook op veel boerenschuren.

 • In leien daken die voor 1994 zijn gelegd of vernieuwd. Maar dakleien kunnen ook van (lei)steen zijn, daarin zit geen asbest. Heb je dakleien? Laat een professional checken of er asbest in zit.

 • In bitumen op platte daken. Is het bitumen in of na 1994 aangebracht, dan zit er geen asbest in. Is het bitumen ouder, laat dan een professional checken of er asbest in zit. Let op: een nieuwe laag bitumen kan zijn 'vastgelijmd' op een oude asbesthoudende laag. In dat geval moet je het hele bitumendak laten vervangen.

Eisen voor asbestverwijderingsbedrijven

In de subsidieregeling is een aantal eisen voor de aanvrager opgenomen om in aanmerking te komen voor deze subsidie. Drie van deze eisen hebben direct betrekking op het asbestverwijderingsbedrijf die het asbestdak verwijdert. Van deze bedrijven wordt een handeling gevraagd die er aan bijdraagt dat de aanvrager in aanmerking kan komen voor de subsidie.

1. Gecertificeerd bedrijf. Het asbestverwijderingsbedrijf moet een gecertificeerd bedrijf zijn. Een gecertificeerd bedrijf dient in het bezit te zijn van een certificaat als bedoeld in artikel 4.54d, eerste lid, van het arbeidsomstandighedenbesluit. Op de website www.ascert.nlzijn gecertificeerde bedrijven per regio terug te vinden.

2. Factuur. Bij de subsidieaanvraag moet de aanvrager een factuur meesturen voor het verwijderen van het asbestdak. Deze factuur mag afkomstig zijn van het saneringsbedrijf maar ook van een andere partij die verantwoordelijk is voor de verwijdering van het asbestdak.

Op deze factuur moet zichtbaar zijn:

a) Op de factuur moet expliciet zijn aangegeven dat het om de verwijdering van een asbestdak gaat (enkel verwijzen naar verwijdering golfplaten is niet voldoende);

b) het aantal verwijderde m2 asbestdak;

c) de adresgegevens van het object waarvan het asbestdak is verwijderd.

Let op: Indien op de factuur verwijderde bronnen zijn vermeld die niet in aanmerking komen voor de subsidie (bijvoorbeeld gevels, wanden, dakbeschot of losliggend materiaal) dienen deze m2 gespecificeerd te worden op de factuur. Daarnaast moeten verwijderde asbesthoudende nokstukken of windveren van strekkende meters worden omgerekend naar m2 om voor subsidie in aanmerking te komen. Het is belangrijk dat de factuur voorzien is van deze gegevens. Als de factuur niet voldoet aan de vereiste gegevens dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

3. Registratie in LAVS. Het gecertificeerde asbestsaneringsbedrijf moet de verwijdering van het dak registreren in het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS), zodat zijn klant in aanmerking kan komen voor de subsidie. Vanaf 1 maart 2017 is de registratie van saneringen in LAVS verplicht gesteld. In LAVS dient een project te worden aangemaakt en moeten noodzakelijke gegevens in het LAVS worden ingevoerd. Het LAVS-nummer waaronder de sanering van het asbestdak in LAVS is geregistreerd dient te worden overgelegd aan de opdrachtgever van de sanering zodat deze de subsidieaanvraag kan indienen. De handleiding hoe LAVS werkt met betrekking tot het invoerproces van een project vindt u via www.lavsinfo.nl. Als de melding van de verwijdering van het asbestdak niet in LAVS is geregistreerd wordt de subsidieaanvraag niet in behandeling genomen.

Deze informatie wordt je aangeboden door www.quadenmakelaars.nl

Kijk voor meer info en 2 hele interessante video’s even op:

https://www.quadenmakelaars.nl/astbest-subsidie-bij-saneren-dak


Featured Posts