Appartement Kamer van Koophandel( Kvk)APPARTEMENTSRECHTEN

Inschrijfplicht KvK, hoe zit dat?

Het is wettelijk verplicht voor iedere Vereniging van Eigenaars (VvE) om ingeschreven te staan in het Handelsregister.

Wat moet u daarover weten?

Waarom het Handelsregister? Iedere VvE is verplicht om ingeschreven te staan in het Handelsregister omdat de VvE overeenkomsten afsluit en niet de individuele eigenaren zelf. Voor opdrachtnemers, zoals bouwbedrijven, e.d., is het van belang om te weten wie de bestuurders van een VvE zijn en wie dus bevoegd is tot het verstrekken van opdrachten. Ook bij eventuele verkopen weten de makelaar en de notaris dan wie zij moeten benaderen voor informatie betreffende de overdracht (vergaderverslagen, financiële stukken, e.d.).

Wat moet er geregistreerd worden? De naam, het adres, de oprichtingsdatum en het bestuur van de VvE moeten worden ingeschreven. Het bestuur wordt ingeschreven omdat dit de besluiten van de Vergadering van Eigenaars namens de VvE uitvoert. Ook wordt er een kopie van de notariële splitsingsakte geregistreerd bij de KvK.

Niet-naleving is strafbaar.

Ondanks de wettelijke verplichting tot inschrijving is gebleken dat niet alle VvE’s staan ingeschreven in het Handelsregister. Op grond van de Wet op de economische delicten plegen deze VvE’s een strafbaar feit. Het Openbaar Ministerie is bevoegd om de VvE hiervoor te vervolgen en er kan een boete opgelegd worden tussen de € 0,- en € 19.500,-. Let op. Binnen de VvE zijn alle appartementseigenaren hoofdelijk aansprakelijk tot betaling van deze boete.

Waarom inschrijven? Zoals gezegd, is de VvE opdrachtgever van bijvoorbeeld aannemers, schilders, schoonmakers, beheerders en verzekeraars. Voor bedrijven is het dan ook wenselijk om te weten met wie er zaken wordt gedaan, op welk adres de VvE kan worden aangeschreven en wie er namens de VvE vertegenwoordigingsbevoegd is.

Daarnaast is het voor de eigenaren duidelijk wie het geld beheert en wie het uit mag geven. Ook instellingen als banken en verzekeraars vragen een afschrift van de KvK-inschrijving om te controleren wie er tekenbevoegd is. Let op. Er zijn banken die geen financiering aan de koper van een appartement verstrekken als de VvE niet is ingeschreven en niet actief is.

Check bij de aan- en verkoop van een appartement altijd of de VvE correct is ingeschreven bij de KvK. Als de VvE niet is ingeschreven, kan er een boete worden opgelegd


Featured Posts