Financieringsvoorbehoud goed formuleren

Het komt regelmatig voor dat een woning boven de vraagprijs wordt verkocht. Dit kan problemen geven als de woning voor de financiering lager wordt getaxeerd dan de koopprijs. Het financieringsvoorbehoud kan dan uitkomst bieden.

Leenplafond

Marktwaarde is de grens. Op dit moment kan de koper niet méér lenen dan de woning waard is. De koper heeft dan ook eigen geld nodig om een woning te kopen. Men moet rekening houden met totaal zo’n 5 tot 6% kosten koper voor de aankoop en financiering van de woning.

Taxatie belangrijk! De waarde waarop de woning na aankoop wordt getaxeerd, is dus belangrijk. De hoogte van deze taxatie wordt uiteraard bepaald door de marktwaarde, dus meestal levert dit geen problemen op. Als de markt de prijzen opdrijft, gaat de taxatie op basis van de marktwaarde immers ook omhoog. Maar wat als er echt ‘in the heat of the moment’ te veel wordt betaald voor een woning?

Meer dan de marktwaarde betaald

Niet alles financieren. Als er meer dan de marktwaarde is betaald, weigert de bank meer te financieren dan de waarde van de woning volgens de taxatie. Als een koper genoeg eigen geld heeft, kan hij dit daarmee opvangen. Maar als dat niet kan, zal een koper een beroep moeten doen op het financieringsvoorbehoud.

Hoe voorkomen? Hoe kunt u dit als verkopende makelaar voorkomen?

Vraag door naar eigen geld. Wees reëel en vraag goed door bij de kopers als u vindt dat de prijs te hoog is. Check in hoeverre ze afhankelijk zijn van een financiering.

Bereid de verkoper voor. Wijs de verkoper op het risico dat de koopovereenkomst kan worden ontbonden als de waardetaxatie tegenvalt en er een financieringsvoorbehoud is. In dat geval kan de verkoper alsnog de prijs laten zakken of op zoek gaan naar een andere koper.

Algemene bedenktijd blijft. Met een zorgvuldig financieringsvoorbehoud sluit u zo veel mogelijk risico uit voor uw cliënt. Uiteraard blijft de algemene bedenktijd van drie dagen gewoon overeind.

Financieringsvoorbehoud

Zorgvuldig formuleren. Zorg ervoor dat het financieringsvoorbehoud de lading dekt. Weet u dat de koper geen 100% financiering nodig heeft, leg dit dan vast. Dan kan de koper bij een tegenvallende waardetaxatie toch niet onder de koopovereenkomst uit.

Zo concreet mogelijk. Maak het financieringsvoorbehoud zo concreet mogelijk. Als u concreet maakt voor welk bedrag er een financiering nodig is en opneemt dat ontbinding niet mogelijk is als de marktwaarde lager wordt dan de koopprijs, helpt u de verkopers als de kopers eigen geld hebben. Dan kan dat geen argument meer zijn.

Onderbouwing afwijzing. Tegenwoordig kan er maar één afwijzing worden overgelegd, omdat er advieskosten betaald moeten worden. U kunt echter wel opnemen dat de financieringsinstelling goed moet motiveren waarom de financiering niet wordt verstrekt. U kunt redenen uitsluiten, zoals dat er een bepaald gunstig rentepercentage behaald moet worden of dat de waardetaxatie voor het gehele financieringsbedrag genoeg moet zijn.

Zorg dat duidelijk is of de koper genoeg eigen geld heeft als de bank niet de gehele koopprijs financiert. Wees concreet bij het formuleren van het financieringsvoorbehoud. Neem het bedrag aan eigen geld op en geef aan bij welke taxatiewaarde dit tot een beroep op het voorbehoud mag leiden

Featured Posts