Asbest lening én subsidie 2024

Asbst Subsidie Quaden Makelaars

Energie-bespaarlening én ASBESTSUBSIDIE voor particulieren

 

 

A. De Energie-bespaarlening is een aantrekkelijke mogelijkheid om energiebesparende investeringen in of aan uw eigen huis te kunnen financieren.

https://www.energiebespaarlening.nl

 

Afhankelijk van hoeveel energie u verbruikt, kan die besparing genoeg zijn om de maandelijkse betaling van uw Energie-bespaarlening te dekken. Maak van uw huis een heerlijk comfortabel thuis en investeer slim!

 

GOED OM TE WETEN

Boetevrij vervroegd aflossen

Tot maximaal € 25.000 lenen (Nul op de Meter tot maximaal € 50.000,-)

Rente 2,5% (looptijd 10 jaar)

 

De VOORDELEN:

1. Besparen op en energiekosten.

2. Verhogen van het wooncomfort.

3. Woningwaarde behoud.

4. Bijdrage aan het klimaat.

 

 

Energiebesparende maatregelen waarvoor u kunt lenen https://www.energiebespaarlening.nl/particulieren/#section3

 

Asbestsanering

Biomassaketel

Dakisolatie

Energiemonitor

Gelijkstroomventilator

Gelijkstroompomp

Gevelisolatie

Hoogrendementsglas

Hoogrendementsketel

HRe-Ketel of Micro-Warmtekrachtkoppeling

Installatie voor warmteterugwinning

Isoleren deuren en gevelpanelen

Maatwerkadvies

Nul op de Meter

Spouwmuurisolatie

Vloerisolatie/ bodemisolatie

Vraag-gestuurde ventilatie

Warmtekrachtkoppeling

Warmtepomp

Waterzijdig inregelen

Zeer energiezuinig pakket

Zonneboiler

Zonnepanelen

 

Voordelen en voorwaarden Energie-bespaarlening

 

Voordelen

 • U betaalt een aantrekkelijke rente, die gedurende de hele looptijd van de lening vaststaat.

 • Het geleende bedrag wordt in een bouwkrediet gestort.

 • U kunt altijd de gehele lening of een gedeelte ervan boetevrij aflossen (minimum extra aflossing bedraagt € 250,-).

 • De Energie-bespaarlening wordt onderhands verstrekt.

 

Belangrijkste voorwaarden

 • U dient eigenaar en bewoner te zijn van een bestaande woning.

 • Het is een maandannuïteitenlening.

 • U kunt minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,- lenen. Uitzonderingen zijn het Zeer energiezuinige pakket (maximaal € 40.000,-) en Nul op de Meter (maximaal € 50.000,-), beide met een looptijd van 15 jaar.

 • De aanvrager mag niet ouder zijn dan 75 jaar. In geval er sprake is van twee aanvragers wordt alleen het inkomen van de aanvrager die jonger is dan 76 jaar in de financieringsaanvraag meegenomen.

 • De aanvraag voor de Energie-bespaarlening is 3 maanden geldig.

 • Voor bedragen tot € 5.000,- is de looptijd van de lening zeven jaar.

 • Voor bedragen van € 5.000,- en meer is de looptijd van de lening tien jaar.

 • Voor bedragen vanaf € 15.000,- kunt u kiezen uit een looptijd van tien of vijftien jaar.

 • Alleen voor maatregelen van de maatregelenlijst, uitgevoerd door een aannemer of installateur.

 • U kunt maximaal 75% van de hoofdsom van de Energie-bespaarlening gebruiken voor het financieren van zonnepanelen, dit met een maximumbedrag van € 18.750,- (is 75% van € 25.000,-). De andere 25% van het leenbedrag moet geïnvesteerd worden in andere maatregelen van de maatregelenlijst.

 

 

HOEVEEL MAG IK LENEN?

Gebruik de rekentool op www.energiebespaarlening.nl via deze Directe link: https://bereken.energiebespaarlening.nl/

 

 

HOE HOOG IS DE ACTUELE RENTE?

https://www.energiebespaarlening.nl/rente/

WIL JE DE LENING ZELF AANVRAGEN:

1. Vul het aanvraagformulier in.

2.Controleer de checklist zodat je weet welke documenten je mee moet sturen.

 

 

BIJZONDERHEDEN:

Energie-bespaarlening nu ook mogelijk in combinatie met asbestverwijdering!!

Asbestsanering in combinatie met dakisolatie

Op een dak kan asbest voorkomen. Bijvoorbeeld bij golfplaten of dakleien. Bij het laten plaatsen van dakisolatie moet dit eerst verwijderd worden. U kunt de Energie-bespaarlening voor maximaal 50% inzetten voor het verwijderen van asbest. De overige 50% van de lening moet u dan gebruiken voor dakisolatie, eventueel in combinatie met andere energiebesparende maatregelen.

Gestelde eisen aan asbestsanering

Als u gebruik wilt maken van de Energie-bespaarlening, stellen wij volgende eisen aan het verwijderen van asbest:

 • Asbest moet u laten verwijderen door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf.

 • Bij de aanvraag voor de Energie-bespaarlening stuurt u een offerte mee van het bedrijf dat de werkzaamheden gaat uitvoeren. In de offerte moet een omschrijving staan van de werkzaamheden.

 • Verplicht uit te voeren in combinatie met dakisolatie.

 

Combineer subsidie met de Energie-bespaarlening

Voor de verwijdering van asbestdaken is ook subsidie beschikbaar. Met de subsidie kunt u eventueel een deel van de Energie-bespaarlening boetevrij vervroegd aflossen. U kunt de subsidie aanvragen bij RVO.

 

Wat levert asbestsanering op?

 • U voldoet aan de regelgeving die vanaf 2024 geldt.

 • U voorkomt gevaren voor milieu en gezondheid.

 • U kunt het moment aangrijpen om het dak te isoleren en zonnepanelen te leggen.

 

Leen je bijvoorbeeld € 10.000,-- dan kost je dit maar 94,27 per maand gedurende 120 maanden. In de meeste gevallen fiscaal aftrekbaar in box 1 als je een koopwoning hebt die je zelf bewoont.

 
B. Naast de energie-bespaarlening kunt u nog een subsidie krijgen van 4,50/m².

 

Budget en looptijd

Subsidie aanvragen is mogelijk per 4 januari 2016. U kunt uw subsidieaanvraag indienen tot 31 december 2019 17.00 uur.

Voor 2017 is een budget van € 26,2 miljoen beschikbaar. Per jaar wordt een subsidieplafond bekend gemaakt. Als een aanvraag tijdig wordt ingediend, maar het subsidieplafond al is bereikt, verschuift de datum van ontvangst naar 1 januari in het daaropvolgende kalenderjaar. De regeling vervalt per 1 januari 2020.

Hoeveel subsidie kunt u ontvangen?

De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van € 25.000 per adres. Let op: Dakbeschot of andere asbesthoudende toepassingen komen niet in aanmerking voor deze regeling.

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken

Enfin, van alles is mogelijk. 

Kunnen wij jou helpen met aanvragen? Bij vragen kunt je contact opnemen met onze Specialist Léon Quaden.

www.quadenmakelaars.nl | info|@quadenmakelaars.nl |046 30 200 30

Lees ook nog even ons E-book over asbest verwijderen en kijk zeker even naar onderstaande, zeer verhelderende video's.

Quaden Makelaars Waardebepaling